Новий порядок ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги

12 березня 2024

Матеріал підготовлено:

Альона Шуліма, партнерка Pragma Consulting Group, Ph.D.
Олена Ялієва, радниця Pragma Consulting Group

Photo: Kelly Sikkema, unsplash.com

У цьому випуску

Оновлена термінологія Закону України «Про гуманітарну допомогу»

Нові процедури ввезення та реєстрації гуманітарної допомоги, ведення звітності щодо неї

Особливості регулювання в період воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022

23 січня 2024 року набрав чинності Закон України № 3448-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності», яким фактично встановлюються нові підходи до визначення гуманітарної допомоги, а також спрощені підходи до її реєстрації та обліку. У нашому огляді розглянемо основні новели, що вступають в силу найближчим часом.

Оновлена термінологія Закону України «Про гуманітарну допомогу»

Законом передбачене оновлення термінології, що використовується у Законі України «Про гуманітарну допомогу». Серед іншого, розширене юридичних осіб та представництв іноземних держав, міжнародних та іноземних гуманітарних організацій в Україні, що можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги (тобто субʼєктами, які мають право отримувати гуманітарну допомогу для подальшого розподілу між особами, які потребують такої допомоги – набувачами гуманітарної допомоги). Зокрема, до цього переліку увійшли: громадські обʼєднання (незалежно від їх профілю діяльності, для здійснення їх статутної без мети отримання прибутку); неприбуткові державні та комунальні підприємства, установи, організації та органи місцевого самоврядування; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та/або інший уповноважений центральний орган виконавчої влади (для забезпечення підпорядкованих ним сил цивільного захисту); надавачі медичних та/або реабілітаційних послуг незалежно від форми власності, що уклали договір про медичне обслуговування населення та заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління суб’єктів сектору безпеки і оборони.

Окрім того, Законом внесені зміни до статті 6 в частині переліку підакцизних товарів, які можуть бути гуманітарною допомогою: якщо раніше виключення для транспортних засобів стосувалося лише тих, що передаються для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, нова редакція не передбачає такого географічного обмеження. Також уточнюється, що державні органи, які входять до складу сектору безпеки і оборони України, мають статус отримувача гуманітарної допомоги, а з моменту використання таких транспортних засобів - статус набувача гуманітарної допомоги. Крім того, розширюється також перелік цільового спрямування транспортних засобів, призначених для перевезення понад восьми осіб, за якого такі транспортні засоби можуть вважатися гуманітарною допомогою.

Нові процедури щодо ввезення та реєстрації гуманітарної допомоги, ведення звітності щодо неї

Закон передбачає запровадження автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Водночас, на період воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022 отримувач та набувач (якщо він є юридичною особою) гуманітарної допомоги звільняється від обовʼязку подавати щомісячні звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до моменту забезпечення можливості подання звітності в електронній формі за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Крім того, на період дії воєнного стану за Кабінетом Міністрів України закріплено право встановлювати спрощений порядок визнання допомоги гуманітарною за декларативним принципом, а також розширювати перелік отримувачів гуманітарної допомоги.

Законом також уточнено питання зміни отримувача гуманітарної допомоги, а також врегульовано питання розподілу допомоги отримувачем між набувачами гуманітарної допомоги. Так, для зміни отримувача гуманітарної допомоги необхідним залишається отримання письмового погодження від донора - крім випадків, якщо таке погодження було надано донором під час його пропозиції про надання гуманітарної допомоги або передбачено правочином щодо здійснення гуманітарної допомоги. Розподіл гуманітарної допомоги між набувачами такої допомоги відбувається отримувачем допомоги без погодження з донором – за умови збереження цільового призначення такої допомоги. Також уточнено, що у разі неможливості використати предмети гуманітарної допомоги за його цільовим призначенням, такі предмети підлягають поверненню донору за його рахунок.

Особливості регулювання на період воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022

Оскільки закон прийнято та набирає чинності майже через два роки після початку повномасштабної війни він не лише запроваджує особливості врегулювання правовідносин в умовах поточного воєнного стану, а й містить низку перехідних положень, спрямованих на запобігання колізіям законодавства щодо тієї гуманітарної допомоги, яка вже була ввезена в Україну.

Так, передбачено, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування особи, що можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до цього Закону, визнаються такими незалежно від їх включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Також, на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його закінчення встановлюється особливий режим щодо гуманітарної допомоги для потреб енергетики, зокрема, Кабінетом Міністрів України встановлюється порядок отримання гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики від донорів, її зберігання, розподілу та передачі набувачам.

На період проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за спрощеним порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, визнаються гуманітарною допомогою транспортні засоби, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, якщо ці транспортні засоби використовуються для здійснення таких заходів. Крім того, до транспортних засобів, що вважаються гуманітарною допомогою, на період воєнного стану не застосовуються екологічні норми.

Крім того, на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування діє розширене визначення поняття «гуманітарна допомога», яке включає в себе, окрім визначених законом товарів та послуг, також товари (роботи, послуги), придбані благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», за кордоном та задекларовані ними при ввезенні на митну територію України як гуманітарна допомога, якщо вони були безоплатно передані визначеним. Законом набувачам гуманітарної допомоги протягом 90 днів з моменту перетину кордону. У такому випадку благодійна організація під час придбання товарів (робіт, послуг) має статус донора, а з моменту ввезення їх на митну територію України - статус отримувача гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що зміни до статті 15 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гуманітарну допомогу»  стосуються виключно періоду воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»  від 24 лютого 2022 року № 64/2022. При цьому низка з цих положень відповідно до пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 3448-ІХ від 8 листопада 2023 року поширюється на правовідносини, що виникли у період дії воєнного стану, тобто можуть бути застосовані до правовідносин, що виникли з 24 лютого 2022 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Загальна інформація, надана в цьому інформаційному бюлетені, не є юридичною консультацією, не може вважатися юридичним джерелом і не може замінити пораду юриста, який ознайомився з фактами вашої справи. Надана інформація є точною на дату публікації, але візьміть до уваги, що законодавче регулювання постійно змінюється.