Анонсовані зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

15 вересня 2022

Фото: veeterzy, unsplash.com

У цьому випуску

Нові підходи до проведення громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля

Уточнення підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності

Врегулювання питань періоду воєнного стану

26 серпня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України опублікувало для громадського обговорення проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Законопроект містить низку важливих змін до процедури проведення оцінки впливу на довкілля, основні з яких стосуються таких її особливостей як проведення громадських слухань, а також врегулювання окремих питань процедури в умовах воєнного стану.

Нові підходи до проведення громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля

У разі прийняття законопроекту, значних змін зазнає процедура проведення громадських слухань, що є обов'язковою в рамках проведення оцінки впливу на довкілля. Так, запропоновано внести зміни до статті 4 Закону, якою врегульовано питання гласності оцінки впливу на довкілля, та розширити перелік місць, у яких публікується повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці та оголошення про початок громадського обговорення:

  • в електронному вигляді: на офіційному сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, сайтах районних державних адміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, а також шляхом адресної розсилки особам, що зареєструвалися у Єдиному реєстрі (здійснюється уповноваженим органом);
  • в паперовому вигляді: на дошках оголошень органів місцевого самоврядування (здійснюється уповноваженим органом); не менше, ніж у трьох публічних місцях на території, де планується проводити відповідну діяльність, а також у адміністративно-територіальній одиницях, що можуть зазнати впливу (здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання).

Відповідне оголошення про початок громадського обговорення публікується уповноваженим органом протягом одного робочого дня – а не трьох, як було передбачено раніше.

Іншою новелою законопроекту є скорочення строків громадського обговорення звіту: час для надання зауважень і пропозицій від громадськості пропонується скоротити з 20 до 12 робочих днів, а для надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації – з 30 до 15 робочих днів. При цьому мінімальний строк громадського обговорення звіту залишається незмінним – 25 днів, але вилучається норма щодо максимального строку проведення громадського обговорення.

Важливою запропонованою зміною є те, що суб'єкт господарювання може не проводити громадські слухання – у разі, якщо на них зареєструвалося менше 10 осіб, громадські слухання не призначаються, і процедура здійснюється без цього етапу.

Уточнення підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності

Законопроектом пропонується конкретизувати підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності, а також для відмови у наданні висновку.

Так, статтю 9 пропонується допонити новою частиною 6-1, яка передбачає надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності у разі, якщо виявлено передбачені законом заборони чи обмеження, що роблять здійснення планованої діяльності неможливою, або ж якщо навіть за умови вжиття необхідних заходів вплив планованої діяльності буде таким, що унеможливлює її провадження згідно з вимогами законодавства.

Також пропонується доповнити Закон новою статтею 9-1, якою встановлюються підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, а саме:

  • підстави, що передбачені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
  • порушення вимог щодо оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, початок громадського обговорення документації, що йому підлягає, а також визнання громадських слухань такими, що не відбулись через неявкук суб’єкта господарювання;
  • порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Врегулювання питань воєнного стану

Не залишилися поза увагою і виклики воєнного часу: законопроектом пропонується доповнити прикінцеві та перехідні положення Закону двома новими нормами, що діють протягом періоду дії воєнного стану:

  • запроваджується спеціальний порядок позначення місця ведення планованої діяльності у публічних джерелах;
  • проведення громадських слухань у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), а у тимчасово окупованих, оточених або таких, у яких йдуть бойові дії – громадські слухання протягом цього періоду не проводяться.