Індустріальні парки: зміни у регулюванні

8 серпня 2022

Photo credit: Clement Remond, unsplash.com

У цьому випуску

Визначення індустріальних парків та державна підтримка їх учасників

Податкові пільги для учасників індустріальних парків

Митні пільги для учасників індустріальних парків

У 2012 році з метою сприяння розвитку промисловості в Україні (і особливо в окремих її регіонах) було запроваджено механізм індустріальних парків, який був значно переглянутий у вересні 2021 року. 21 червня 2022 року прийнято низку законів України з метою створення законодавчої бази для надання організаторам та учасникам індустріальних парків передбачених законом податкових та митних пільг.

Визначення індустріальних парків та державна підтримка їх учасників

Відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” (зі змінами, внесеними Законом України від 7 вересня 2021 року) індустріальний парк – визначена ініціатором створення індустріального парку облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості (крім виробництва підакцизних товарів за винятком транспортних засобів), переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій. Забороняється діяльність у сфері азартних ігор, лотерей, сприяння працевлаштуванню за кордоном, промислове рибальство за межами України, а також вирощування рослин, включених до переліку наркотичних засобів і прекурсорів.

Закон про індустріальні парки регулює низку питань, зокрема: право на створення індустріального парку, вимоги до земельних ділянок, на яких можуть розміщуватися індустріальні парки, та до об’єктів на їх території, порядок створення та ліквідації таких парків, права та обов'язки сторін у процесі створення індустріальних парків, провадження господарської діяльності у складі індустріальних парків, державна підтримка створення індустріальних парків. Усі індустріальні парки включаються до відповідного державного реєстру.

Відповідно до Закону, учасники та ініціатори створення індустріальних парків можуть отримувати державну допомогу у таких формах:

  • повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;
  • фінансування будівництва допоміжної інфраструктури індустріальних парків;
  • компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж;
  • податкове та митне стимулювання.
Податкові пільги для учасників індустріальних парків

21 червня 2022 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні» , яким передбачено податкові пільги для учасників індустріальних парків:

  • Звільнення від сплати податку на прибуток для учасників індустріального парку, які провадять господарську діяльність, дозволену в індустріальних парках відповідно до законодавства, за умови, що учасник індустріального парку матиме статус такого учасника впродовж не менше 10 років і протягом цих 10 років виключно на території і в межах індустріального парку; водночас такі пільги не можуть надаватися, якщо серед власників учасника індустріального парку є юридичні особи – організатори азартних ігор, зареєстровані в офшорних зонах або зареєстровані в юрисдикціях, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

ВАЖЛИВО! Кошти, вивільнені таким чином від оподаткування, можуть бути використані учасником індустріального парку виключно на розвиток його діяльності в межах індустріального парку протягом року, наступного за роком, у якому було здійснено таке вивільнення – інакше учасник повинен сплатити суму податку на прибуток, яка не була ні сплачена, ні використана для реінвестування і пеню за несвоєчасну сплату податку на прибуток, а також втрачає право на звільнення від сплати податку на прибуток на наступний період.

  • Звільнення від сплати ПДВ при імпорті обладнання, необхідного для ведення господарської діяльності в межах індустріального парку; у разі якщо резидент передає таке обладнання третій особі, використовує обладнання не за призначенням або втрачає статус учасника індустріального парку, раніше, ніж через п’ять років з дати ввезення, такий учасник повинен сплатити суму ПДВ за таке обладнання , а також пеню за його несвоєчасну сплату; крім того, таке звільнення не може бути застосовано до обладнання, яке походить або імпортується з держави-агресора;
  • Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати знижки щодо ставок податку на нерухоме майно, земельного податку та орендної плати за землю для об'єктів і земельних ділянок на території індустріального парку.
Митні пільги для учасників індустріальних парків

Крім податкових пільг для учасників індустріальних парків діють митні пільги, передбачені пунктом 6 статті 287 Митного Кодексу України, що був доданий до Митного Кодексу після прийняття відповідного Закону України 21 червня 2022 року: учасники індустріальних парків мають право на звільнення від мит на імпорт устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, необхідного для ведення господарської діяльності. У статті наведено класифікаційні коди обладнання, яке може бути звільнено, а також перелік вимог до такого обладнання та його використання:

  • тільки нове обладнання (з дати виготовлення до дати ввезення на митну територію України пройшло не більше трьох років);
  • ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання на території (у межах) індустріального парку без права відчуження, передачі в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам на будь-яких умовах раніше, ніж через п’ять років з дати їх ввезення на митну територію України;
  • не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України, та/або не ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України.

У разі втрати суб’єктом господарювання статусу учасника індустріального парку протягом п'яти років з дати ввезення такого обладнання в Україну, такий суб’єкт зобов’язаний сплатити суму мита за таке обладнання разом із пенею за несвоєчасне ввезення такого обладнання.