План відновлення України: що зміниться у сфері надрокористування  

12 липня 2022

Фото: Patrick Hendry, unsplash.com

У цьому випуску

Дерегуляція та цифровізація надрокористування

Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ

Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості

Наприкінці квітня 2022 року розпочала свою роботу Національна рада з відновлення України, метою роботи якої є підготовка комплексного Плану відновлення України. Для відповідної роботи були створені експертні робочі групи, зокрема, і робоча група за напрямком «Екологічна безпека». Напрацювання робочої групи, що були презентовані громадськості та опубліковані на сайті Міністерства захисту довкілля 4 липня, спрямовані на досягнення дев’яти ключових цілей, серед яких збалансоване використання природних ресурсів. Крім того, як частина проекту Плану відновлення, ці матеріали були також опубліковані Національною радою з відновлення України. У цьому випуску ми сконцентруємося на тих пропозиціях, що безпосередньо стосуються галузі надрокористування в Україні.

Дерегуляція та цифровізація надрокористування

Ключовим для галузі надрокористування є стратегічний напрямок №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій», заходи за яким здебільшого направлені на створення умов для використання природних ресурсів для відновлення, із одночасним врахуванням екологічних аспектів. Одним із важливих проектів за цим напрямком є Дерегуляція та спрощення доступу до надр (зі збереженням екологічних процедур та участі громадськості у прийнятті рішень), що, серед іншого, включає такі заходи:

  • запровадження наскрізного дозволу на геологічне вивчення та видобування для всіх корисних копалин;
  • скорочення переліку випадків, у яких необхідно додатково отримувати гірничий відвід;
  • скасування необхідності отримання попередніх погоджень щодо набуття права на користування надрами;
  • забезпечення сталості дозвільних процедур завдяки їх закріпленню на рівні Кодексу України про надра;
  • спрощення доступу до земельних ділянок, необхідних для реалізації проектів у видобувних галузях, а також доступу до геологічної інформації;
  • цифровізація адміністративних послуг для надрокористувачів.

На реалізацію зазначеного проекту, який, здібельшого, потребує законодавчих змін, спрямований законопроект № 4187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», внесений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації плану. Планується, що такий закон буде прийнятий до січня 2023 року. До зазначеного переліку також включені підзаконні акти, необхідні для цифровізації окремих послуг (строки прийняття – січень 2023 року).

Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ 

Важливим елементом для забезпечення сталого надрокористування є нарощування мінерально-сировинної бази України, що виділено як окремий проект для реалізації в рамках напрямку №3. При цьому передбачається, що фокус пошукових робіт буде зроблено на будівельну, вуглеводневу сировину, сировину для металургійної промисловості та підземні води – з метою забезпечення енергетичної незалежності та безперешкодного доступу до питної води. Реалізація зазначеного проекту також вимагатиме змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року. Законопроект, спрямований на внесення змін до зазначеної програми, включений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для досягнення стратегічних цілей за напрямком №3 (строки прийняття – січень 2023 року).

До того ж однією із стратегічних галузей на другому етапі реалізації Плану відновлення (2023 – 2025 рік) визначено стимулювання запобігання утворенню, збільшення обсягу перероблених та повторно використаних відходів видобувної галузі.  

Залучення до розробки техногенних родовищ є одним із проектів, передбачених напрямком №3, який передбачає визначення об'єктів для проведення подальшої розробки техногенних родовищ та дозволить збільшити переробку й повторне використання відходів, отриманих під час видобутку корисних копалин. Такий підхід не лише дозволить фактично збільшити кількість мінеральних ресурсів, доступних для переробки, але і зменшить негативний вплив відходів видобувної промисловості на довкілля. Серед іншого, для реалізації зазначеного проекту пропонується внести зміни до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року з метою стимулювання збільшення обсягів перероблених та повторно використаних відходів. До переліку нормативно-правових актів за напрямом №3 включені зміни до Кодексу України про надра щодо статусу техногенних родовищ, а також імплементуючі підзаконні акти – що потребують розробки, та плануються до прийняття до грудня 2025 року.

Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості

Пов'язаним із реалізацією завдання в частині розробки техногенних родовищ є  врегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості. Прийняття  відповідного Закону України «Про відходи видобувної промисловості» включено до  переліку Нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цілей за напрямом №2  «Екологічна безпека та ефективне управління відходами», а також за напрямом №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій».

Передбачається, що зазначений Проект визначатиме засади роботи системи управління відходами видобувної промисловості з метою зменшення негативного впливу видобувної промисловості на довкілля та здоров'я людей. Крім того, метою прийняття закону є гармонізація українського законодавства із Європейським законодавством та перехід до циркулярної економіки. Розробка законопроекту вже ведеться і за планом повинна бути завершена у 2023 році, а прийнятий закон повинен бути до кінця 2025 року.

Окрім зазначеного законопроекту, що стосується безпосередньо сфери надрокористування, План відновлення містить також низку проектів, спрямованих на загальне забезпечення екологічності промисловості в цілому. Зокрема, одним із завдань за напрямком №5 «Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування» є прийняття до кінця 2022 року Закону України «Про державний екологічний контроль». Окрім того, Планом передбачена розробка та внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою наближення законодавства про оцінку впливу на довкілля до acquis сommunautaire та спрощення зазначеної процедури. Прийняття відповідного закону заплановане на період до кінця 2025 року.