Зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

24 липня 2023

Photo: Marek Piwnicki, unsplash.com

У цьому випуску

Консультації з органами державної влади та місцевого самоврядування під час здійснення процедури ОВД

Зміни щодо громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та визначення недопустимості провадження планованої діяльності

Оцінка впливу на довкілля в умовах воєнного стану

Перехід на нову процедуру

13 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8410 про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Законопроєкт у цілому спрямований на вдосконалення процедури проведення оцінки можливого впливу окремих проєктів і планів на навколишнє середовище, Проте деякі питання законопроєкту, зокрема щодо відмови у наданні висновку та підстав визнання планованої діяльності недопустимою, викликали занепокоєння бізнесу щодо потенційного збільшення адміністративного навантаження внаслідок його прийняття і в цьому важливим аспектом виступатиме практика застосування. У цьому випуску коротко роглянемо головні зміни.

Консультації з органами державної влади та місцевого самоврядування  під час здійнення процедури ОВД 

Закон запроваджує новий вид консультацій, які проводяться в рамках процедури ОВД – тепер орган, відповідальний за оцінку впливу на довкілля, бере до уваги не лише результати громадського обговорення звіту про ОВД, а й проводить консультації щодо звіту з ОВД з відповідними державними органами та представниками місцевого самоврядування. Такі консультації проводяться одночасно з громадським обговоренням та можуть вплинути на висновок ОВД в цілому. Інформація про результати цих консультацій оприлюднюється в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля наступного дня після останнього дня громадського розгляду.

Зміни щодо громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

Основна частина змін в процедуру ОВД, які наберуть чинності через пʼять місяців після опублікування прийнятого та підписаного Президентом Закону, стосується процедури громадського обговорення звіту про вплив на довкілля. Змінено вимоги щодо його оприлюднення – відповідно до нової редакції статті 4 повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці, та оголошення про початок громадського обговорення мають бути опубліковані:

  • в електронній формі: на офіційному веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, веб-сайтах райдержадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, а також шляхом надсилання поштою особам, зареєстрованим у Єдиному реєстрі (розміщується уповноваженим органом); та (або)
  • у паперовій формі: на дошках оголошень органів місцевого самоврядування (розміщуються уповноваженим органом); щонайменше у трьох публічних місцях на території, де планується відповідна діяльність, а також в адміністративно-територіальних одиницях, які можуть зазнати впливу (розміщуються безпосередньо суб’єктом господарювання), або, якщо суб’єкт господарювання вважає за необхідне, – у друкованих засобах масової інформації, які поширюються у населених пунктах, де планована діяльність здійснюватиметься та на які вона впливатиме.

Законом скорочено строки громадського обговорення звітів з ОВД, зокрема, скорочено строки оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення (з 3-х до 1-го робочого дня), строків для надання зауважень та пропозицій громадськості пропонується скоротити (з 20 до 12 робочих днів), а також строків для надання уповноваженим органом умов щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації (з 30 до 15 робочих днів).

Важлива поправка стосується питання проведення громадських слухань – якщо на громадські слухання зареєстровано менше 10 осіб, вони проводяться у форматі відеоконференції.

Крім того, у разі звернення громадськості щодо надання друкованої копії звіту про ОВД суб’єкт господарювання зобов’язаний виготовити та надати її своїм коштом протягом двох днів з дня отримання такого звернення.

Підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та визначення недопустимості здійснення планованої діяльності 

Законопроєктом пропонується уточнити підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, що визначає недопустимість здійснення планованої діяльності, а також встановити підстави для відмови у наданні висновку.

Так, статтю 9 пропонується доповнити новою частиною 7, якою передбачається надання висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено недопустимість здійснення планованої діяльності у разі виявлення заборон чи обмежень, передбачених підзаконними актами, які унеможливлюють плановану діяльність, або якщо навіть у разі вжиття необхідних заходів вплив запланованої діяльності буде таким, що її неможливо буде провести відповідно до вимог закону.

Також пропонується доповнити Закон новою статтею 9-1, яка встановлює підстави для відмови у наданні висновку з оцінки впливу на довкілля (по – суті, повернення документів на доопрацювання), а саме:

  • підстави, передбачені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
  • порушення вимог щодо оприлюднення повідомлення про плановану діяльність та вимог щодо оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, та/або розміщення та забезпечення доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої документації, необхідної для оцінки впливу на довкілля, а також визнання громадських слухань такими, що не відбулися, у зв’язку з неявкою представника;
  • невідповідність поданих документів вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища та/або вимогам законодавства в інших сферах, якщо такі вимоги стосуються впливу на довкілля;
  • порушення суб’єктом господарювання вимог щодо врахування зауважень і пропозицій громадськості, наданих у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Оцінка впливу на довкілля в умовах воєнного стану 

Що стосується поточних викликів, пов’язаних із дією правового режиму воєнного стану, то закон передбачає певні винятки на цей період. 

По-перше, від процедури ОВД звільняються відновлювальні роботи з ліквідації наслідків, завданих збройною агресією проти України під час дії воєнного стану.

По-друге, громадські слухання в цей період проводяться у форматі відеоконференції. Для територіальних громад, які окуповані або розташовані на території активних бойових дій, процедура ОВД не проводиться та висновки не надаються. Якщо такий висновок потрібен суб’єкту господарювання для діяльності на таких територіях, він може сам ініціювати здійснення такої процедури – але лише за умови, що на такій території функціонують органи державної влади України та є можливість провести таку оцінку. Зазначені положення набирають чинності з дня, наступного за опублікування закону.

Перехід на нову процедуру

Оскільки нові підходи до оприлюднення оголошень про початок громадського обговорення, а також оприлюднення звітів вимагають подання інформації у новому форматі, необхідно адаптувати Єдиний державний реєстр до таких новел та прийняти відповідні підзаконні акти. Тому передбачено, що Закон набирає чинності через п’ять місяців з дня його офіційного опублікування.

При цьому законопроєкт передбачає безперервність процедури ОВД протягом перехідних відносин для бізнесу. Законом забезпечено механізім, за яким ті процедури ОВД, які були розпочаті згідно з чинною редакцією закону, могли бути завершені, а не просто відхилені через зміни в законодавстві. Якщо суб’єкт господарювання подає звіт про ОВД та оголошення про початок обговорення звіту або повідомлення про плановану діяльність до дня набрання чинності цим Законом, вони розглядаються в порядку, що діяв на цей момент. Водночас, у разі подання оголошення про плановану діяльність до набрання чинності законом, суб’єкт має право подати оголошення про початок громадського обговорення та звіт про ОВД згідно з порядком, який діє на момент подання звіту – без необхідності подання нового оголошення про плановану діяльність.